صنف کشاورزان شهرستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
پرداخت خسارت با برآورد دقیق یا بازشدن آب در صورت بارندگی/تکذیب خبر ترکیدگی لوله آب/خط قرمز کشاورزان آب شرب مردم است 16 آبان 1395
رئیس صنف کشاورزان شهرستان اصفهان مطرح کرد

پرداخت خسارت با برآورد دقیق یا بازشدن آب در صورت بارندگی/تکذیب خبر ترکیدگی لوله آب/خط قرمز کشاورزان آب شرب مردم است

رئیس هیأت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت: خودمان پیشنهاد کردیم هر زمان به اندازه ۲۰۰ میلی‌متر باران در سرچشمه‌های زاینده رود بارید آب را برای کشت کشاورزان باز کنند که با موافقت مسؤولان روبرو شد.