صهیونیست بایگانی – فراتحلیل نیوز
سابقه صهیونیست‌ها در انفجار کشتی‌ها/ چه کسانی از انفجار نفتکش ها نفع می برند؟ 14 تیر 1398

سابقه صهیونیست‌ها در انفجار کشتی‌ها/ چه کسانی از انفجار نفتکش ها نفع می برند؟

بررسی های تاریخی نشان می دهد رژیم صهیونیستی در انفجار کشتی‌ها سابقه قابل تاملی داشته است.