ضایعه بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا ضایعات تولید در ایران بالا است؟/ تأملی بر پدیده مخرب پِرتِ فراتر از قاعده در صنعت کشور 01 آذر 1397

چرا ضایعات تولید در ایران بالا است؟/ تأملی بر پدیده مخرب پِرتِ فراتر از قاعده در صنعت کشور

میزان پِرتی یا ضایعات فعالیت‌های تولیدی یکی از مولفه‌های بسیار تعیین کننده در میزان سود واحد تولیدی و همچنین قیمت تمام شده آن محسوب می‌شود، که متاسفانه بنابر اظهار نظر کارشناسان و فعالان این حوزه، در ایران فراتر از حد و میزان معمول به نظر می‌رسد.