ضد انقلاب بایگانی – فراتحلیل نیوز
ریشه‌شناسی «محفل امنیتی» اصلاحات / چرا رادیکال‌های اصلاحات به سیم آخر زده‌اند؟ 12 اسفند 1397

ریشه‌شناسی «محفل امنیتی» اصلاحات / چرا رادیکال‌های اصلاحات به سیم آخر زده‌اند؟

جالب است که بدانید مصطفی تاجزاده که امروز یکی از چهره‌های اپوزیسیون درون کشور محسوب می شود، خود سال‌ها عضو یک تشکیلات امنیتی بوده است!

«ولنگاری فرهنگی» به سبک رسانه کاغذی شهرداری اصفهان + سند 08 مهر 1395
لج بازی با خطوط قرمز جریان ارزشی شهر ادامه دارد!

«ولنگاری فرهنگی» به سبک رسانه کاغذی شهرداری اصفهان + سند

جای سوال دارد روزنامه ای که به نام ارزشی بودن با پول بیت المال ارتزاق می کند در ردیف آنها قرار بگیرد واین چنین به مدح و ثنای شجریان بپردازد بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به برخی اتفاقات گذشته و عملکرد او داشته باشد؟!