طب ایرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پیاده‌سازی «طب ایرانی» در راستای شعار پیشگیری مهم‌تر از درمان است 28 مرداد 1399
دکتر زهرا شیخی:

پیاده‌سازی «طب ایرانی» در راستای شعار پیشگیری مهم‌تر از درمان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت امروز ما این مفهوم است که پیشگیری مهم‌تر از درمان بوده و در راستای این اولویت برای رسیدن به ایده‌آلی که در آن پیشگیری رکن اصلی باشد، بهترین راهکار به سرانجام رساندن و پیاده‌سازی رویکردهای طب ایرانی است.

ناهار وعده اضافی در فرهنگ تغذیه ایرانی اسلامی 28 دی 1395

ناهار وعده اضافی در فرهنگ تغذیه ایرانی اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان گفت: در دیدگاه طب سنتی وعده نهار ابتدا به ساکن وجود نداشته است و غذای صبح و غذای غروب بوده است.