طراحی لباس بایگانی – فراتحلیل نیوز
عقیم‌سازی مناسک با «گل‌درشت‌»‌ها/برگزاری فقط برای برگزاری؟ 03 آبان 1397
ملاحظاتی در باب طراحی لباس‌های عاشورایی؛

عقیم‌سازی مناسک با «گل‌درشت‌»‌ها/برگزاری فقط برای برگزاری؟

سوال اساسی این است که آیا کار ساده‌تر و سطحی‌تری نسبت به آنچه که در طراحی‌ لباس‌های موجود نمایشگاه طراحی «لباسهای عاشورایی» انجام شده هم می‌شد انجام داد یا نه؟!