طرح تحول سلامت بایگانی – فراتحلیل نیوز
مردم دنیا هزینه بیماری‌شان را چگونه پرداخت می‌کنند ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

مردم دنیا هزینه بیماری‌شان را چگونه پرداخت می‌کنند

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وزیر رفاه بر حمایت از طرح تحول سلامت و ادامه آن تأکید کردند، از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۵۶میلیون و ۲۰۱هزار ایرانی خبر داد و گفت: افزایش تعرفه‌ پزشکی نباید پرداختی از جیب مردم را افزایش چندانی دهد.

تعرفه آزاد بیمارستان‌ ها برای مردم انتخاب میان بد و بدتر بود ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
بدهی 282 میلیاردی تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تعرفه آزاد بیمارستان‌ ها برای مردم انتخاب میان بد و بدتر بود

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اقدام دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به صورت آزاد به مردم گفت: در شرایطی که یک سال از پرداخت نشدن وجوه درمانی از تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها می‌گذرد دو گزینه بیشتر وجود نداشت که باید از میان بد و بدتر انتخاب می‌کردیم.