طرح تعالی خانواده بایگانی – فراتحلیل نیوز
رفع ایرادات قانون تعالی خانواده و جمعیت/ طرح حمایت از خانواده‌ها در انتظار تصویب 01 آذر 1399
دکتر بانکی پور:

رفع ایرادات قانون تعالی خانواده و جمعیت/ طرح حمایت از خانواده‌ها در انتظار تصویب

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تعالی خانواده و جمعیت را از ادبیات حکومتی به ادبیات مردمی تبدیل کردیم و همچنین از نگاه قانون دائمی به نگاه قانون موقت چند ساله تغییر دادیم.

موافقت نمایندگان با رسیدگی به “طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده” مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی 12 آبان 1399

موافقت نمایندگان با رسیدگی به “طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده” مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس با رسیدگی به “طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده” مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی (تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیون‌ها) رأی مثبت دادند.