طرح توزیع شیر در مدارس بایگانی – فراتحلیل نیوز
روزانه ۸۹۰ هزار نفر در استان اصفهان از طرح توزیع شیر استفاده می‌کنند 14 بهمن 1395
مسؤول توزیع شیر آموزش و پرورش اصفهان:

روزانه ۸۹۰ هزار نفر در استان اصفهان از طرح توزیع شیر استفاده می‌کنند

مسؤول توزیع شیر آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تعداد افرادی که در استان اصفهان در فرآیند این طرح قرار دارند، ۸۹۰ هزار نفر است که روزانه این تعداد افراد در ۶ هزار ۶۳۰ واحد آموزشی از شیر مدارس استفاده می‌کنند.