طغیانی مجلس بایگانی – فراتحلیل نیوز
پارلمان برای مشکلات اساسی کشور چه راهکارهایی دارد؟ 27 مهر 1399
144 روز با مجلس یازدهمی‌ها/

پارلمان برای مشکلات اساسی کشور چه راهکارهایی دارد؟

مجلس یازدهم نزدیک به ۱۵۰ روز از عمر خود را سپری کرده؛ مجلسی که با شعار شفافیت، کارآمدی و عدالت روی کار آمده حالا کارنامه‌‌ای ۵ ماهه دارد که قابل بررسی و قضاوت است.