طلبه نویسنده بایگانی – فراتحلیل نیوز
خطاب رهبری در درس خارج مرا به سمت فضای مجازی سوق داد/ کلید فتنه۹۸ زده شده است  06 دی 1397
مولف کتاب«کف خیابان یک» در جمع طلاب اصفهان: 

خطاب رهبری در درس خارج مرا به سمت فضای مجازی سوق داد/ کلید فتنه۹۸ زده شده است 

حجت الاسلام حدادی پور در رابطه با کتاب «کف خیابان یک» گفت : ما سه فتنه ۷۸ و۸۸ و الفبای شروع فتنه ۹۸ را در این کتاب نوشتیم. در این کتاب مسایلی را مطرح کردیم که باید کنار هم جمع می شد تا مخاطب با آن رابطه برقرار کند.