طنز طلبگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
شراب تئوریزه شده 12 آذر 1397
طنز |

شراب تئوریزه شده

رفتم تا نوشته‌ام را اصلاح کنم. درباره فواید شراب نوشتم و توصیه پزشکان بر استفاده اکید از این محصول زمینی و فرابشری که آدمی را از زمین به زیر زمین می‌برد.