طهرانچی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تنها به عذرخواهی بسنده نمی کنم/ ایمن سازی واحدهای دانشگاه آزاد 10 دی 1397
رئیس دانشگاه تاکید کرد:

تنها به عذرخواهی بسنده نمی کنم/ ایمن سازی واحدهای دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طی ۳۰ سال گذشته کوتاهی‌هایی شده، اما در همین مدت کوتاه قرارداد با شرکت پیمانکار منعقد کردیم که ۸ کیلومتر واحد علوم و تحقیقات را ایمن‌سازی کند.