طول عمر بایگانی – فراتحلیل نیوز
فرمول نوشیدنی برای تقویت بینایی و سمزدایی کبد 22 شهریور 1397

فرمول نوشیدنی برای تقویت بینایی و سمزدایی کبد

چغندر سرشار از بتائین است که به پاکسازی کبد و کاهش سطوح هموسیستئین کمک می کند. در نتیجه، خطر بیماری قلبی عروقی کاهش می یابد، خلق و خو شرایطی پایدار پیدا کرده و عملکرد مغز تقویت می شود.