عالیجناب سرخپوش بایگانی – فراتحلیل نیوز
خالی‌بندی آقای تقلب و پاسخی که محسن هاشمی داده بود 30 دی 1397

خالی‌بندی آقای تقلب و پاسخی که محسن هاشمی داده بود

عضو سازمان منحله مجاهدین (انقلاب) می‌گوید نقد هاشمی بعد از دوم خرداد مصلحت نبود و ما اشتباه کردیم که در مقابل این حرکت سکوت کردیم.