عالی قاپو بایگانی – فراتحلیل نیوز
زمان پایان مرمت «عالی قاپو» / نفیس‌ترین عمارت صفوی شکوفا می‌شود 29 مهر 1395
پس از ۱۰ سال اعلام شد

زمان پایان مرمت «عالی قاپو» / نفیس‌ترین عمارت صفوی شکوفا می‌شود

مدیر پایگاه جهانی مجموعه نقش جهان اصفهان – زمان پایان مرمت ۱۰ ساله «عالی قاپو» نفیس‌ترین عمارت صفوی را اعلام کرد.