عاملیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
 انتظارات فرهنگیان و مطالبات رهبر انقلاب در بحث سند تحول آموزش و پرورش محقق نشد 06 شهریور 1397

 انتظارات فرهنگیان و مطالبات رهبر انقلاب در بحث سند تحول آموزش و پرورش محقق نشد

دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان استان اصفهان گفت: در بحث سند تحول آموزش و پرورش انتظارات فرهنگیان و مطالبات رهبری محقق نشده است.