عباس طالبی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ترجیح می‌دهم مستند‌هایم از رسانه‌های عمومی پخش نشود 08 مهر 1395
گفت‌وگو با عباس طالبي ركورددار مستند‌سازي جهان؛

ترجیح می‌دهم مستند‌هایم از رسانه‌های عمومی پخش نشود

این روزها تب مستند‌سازی در کشور به دلیل وجود جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلف زیاد شده است به همین خاطر نام مستندسازان هم در کنار نام کارگردانان مشهور بیشتر به گوش می‌رسد.