عباس نصر بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصویب قرارداد ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیونی بدون طی شدن روال اداری! /شهرداری دچار گسست مدیریتی شده است 11 آذر 1397
در صحن علنی امروز شورای شهر چه گذشت؟

تصویب قرارداد ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیونی بدون طی شدن روال اداری! /شهرداری دچار گسست مدیریتی شده است

یکی از لوایحی که امروز مطرح شد اعلام انعقاد قرارداد پژوهشی ۱۰ ساله تاریخ اصفهان به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بود که کمیسیون فرهنگی با این لایحه مخالفت کرده بود در حالی که کمیسیون تلفیق منوط به طی روال قانونی با آن موافقت کرده است.