عباس کیارستمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پرونده «کیارستمی» مشابه فرآورده‌های خونی آلوده است 05 مهر 1395
رئیس نظام پزشکی ایران مطرح کرد:

پرونده «کیارستمی» مشابه فرآورده‌های خونی آلوده است

عباس کیارستمی ۸۴ روز پیش زندگی‌اش «کات» شد، انگشت اتهام به سمت نظام سلامت ایران نشانه رفت اما فرانسوی‌ها در این این خصوص نیز پاسخگو نبودند به طوری که رئیس نظام پزشکی معتقد است: پرونده «کیارستمی» مشابه فرآورده‌های خونی آلوده است.