عبدالمهدی کاظمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سالن امتحانی با یک مهمان ویژه + تصویر 08 دی 1397
قاب عکس بجای شهید به امتحان رفت

سالن امتحانی با یک مهمان ویژه + تصویر

سالن امتحانات پایان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه پیام‌نور نجف‌آباد یک مهمان ویژه داشت.