عتیقه فروشی بایگانی – فراتحلیل نیوز
وقتی کاشی‌های نفیس ابنیه تاریخی اصفهان به دست سودجویان می‌افتد 16 دی 1397

وقتی کاشی‌های نفیس ابنیه تاریخی اصفهان به دست سودجویان می‌افتد

اگر سری به برخی از مغازه‌های عتیقه‌فروشی اصفهان بزنید، می‌بینید که کاشی‌های نفیس بناهای تاریخی اصفهان که سرقتی هستند، به راحتی خرید و فروش می‌شوند، کاشی‌هایی که گاها قدمت آنها به چندصد سال می‌رسد.