عرفان بایگانی – فراتحلیل نیوز
در دیدار حاج‌اسماعیل دولابی و رهبرانقلاب چه گذشت 10 بهمن 1397

در دیدار حاج‌اسماعیل دولابی و رهبرانقلاب چه گذشت

حاج محمداسماعیل دولابی در جوانی به کشاورزی اشتغال داشته و از همان زمان آثار توجه و عنایت حضرت حق در وی نمایان بوده است؛ به ‌نحوی که در سیر انفسی از شدّت طلب و محبّت، مورد جذبه و لطف حضرت حق قرارگرفته و مجذوب سالک می شود.