عزل وزیر بایگانی – فراتحلیل نیوز
پایان کار وزرا تنها یک مراسم تودیع است/دست اندرکارانی که حالا طلبکار و منتقد شده‌اند 13 بهمن 1397
پاسخگو کیست؟

پایان کار وزرا تنها یک مراسم تودیع است/دست اندرکارانی که حالا طلبکار و منتقد شده‌اند

مسئولانی که نحوه مدیریت آنان مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کرد و به سبب همین مشکلات از دولت جدا شدند حالا منتقد نظام شده‌اند اما باید پرسید این افراد نباید پاسخگوی آنچه انجام داده‌اند و میراث مدیریتی‌شان باشند؟