عسگری فر بایگانی – فراتحلیل نیوز
نمایندگان اقشار مختلف اصفهان مقابل «رئیسی» چه گفتند؟ 13 آذر 1398

نمایندگان اقشار مختلف اصفهان مقابل «رئیسی» چه گفتند؟

نمایندگان خانواده شهدا، ایثارگران، روحانیون، نخبگان و اقشار مردم اصفهان در مقابل رئیس قوه قضائیه مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.