عصاره فضائل ملت بایگانی – فراتحلیل نیوز
بعد از «حمله نماینده کردستان به مامور پلیس» و «فحاشی های مکرر علی مطهری» این بار «… می خوری از من دستور نمی گیری مردک عوضی»!/ تفرقه افکنی میان اهل تشیع و تسنن، شگرد تکراری نماینده فحاش سراوان 28 آذر 1397
ویترین نمایندگان حزب اعتدال تکمیل شد؛

بعد از «حمله نماینده کردستان به مامور پلیس» و «فحاشی های مکرر علی مطهری» این بار «… می خوری از من دستور نمی گیری مردک عوضی»!/ تفرقه افکنی میان اهل تشیع و تسنن، شگرد تکراری نماینده فحاش سراوان

کارمند گمرک که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی اجازه ورود بدون هماهنگی را به نماینده مجلس نمی‌دهد، اتفاقاً خودش از شهروندان اهل تسنن ترکمن صحرا در استان گلستان است و ادعای نماینده مذکور مبنی بر توهین به اهل تسنن از سوی این کارمند و قومیتی جلوه دادن این بحث و درگیری نمی‌تواند واقعیت داشته باشد