عفو بزرگ بایگانی – فراتحلیل نیوز
عفو ۵۰ هزار زندانی برگ برنده نظام برای کاهش جمعیت کیفری 16 بهمن 1397
مطالبه چندساله رهبر انقلاب محقق شد

عفو ۵۰ هزار زندانی برگ برنده نظام برای کاهش جمعیت کیفری

۵۰ هزار زندانی در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی مشمول عفو شدند تا یکی از مطالبات اساسی رهبر انقلاب در سالهای اخیر محقق شود.