عفو بزرگ بایگانی – فراتحلیل نیوز
عفو ۵۰ هزار زندانی برگ برنده نظام برای کاهش جمعیت کیفری ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مطالبه چندساله رهبر انقلاب محقق شد

عفو ۵۰ هزار زندانی برگ برنده نظام برای کاهش جمعیت کیفری

۵۰ هزار زندانی در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی مشمول عفو شدند تا یکی از مطالبات اساسی رهبر انقلاب در سالهای اخیر محقق شود.