عفو وبخشش بایگانی – فراتحلیل نیوز
موافقت امام خامنه‌ای با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان 27 شهریور 1395
به‌‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم صورت گرفت

موافقت امام خامنه‌ای با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر معظم انقلاب به‌‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند.