عقلانیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
حاج‌قاسم در دنیای سیاست واقع‌بین بود/ دشمن را همان‌گونه که هست باید دید 11 دی 1399
جلیلی:

حاج‌قاسم در دنیای سیاست واقع‌بین بود/ دشمن را همان‌گونه که هست باید دید

عضو شورای‌عالی امنیت ملیّ گفت: عده‌ای می‌گویند در سیاست خارجی باید واقع‌بین باشید، اتفاقا حاج‌قاسم در دنیای سیاست واقع‌بین بود اما کسانی هستند که اینگونه نیستند، همین واقعیت را اگر دیر درک کنند سال‌ها درجا خواهند زد.