علل ناکامی مبارزه با فساد در کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازخوانی علل ناکامی مبارزه با فساد در کشور 18 آذر 1395
به همت دیده بان عدالت و شفافیت اصفهان برگزار می شود؛

بازخوانی علل ناکامی مبارزه با فساد در کشور

سازمان مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت اصفهان چالش ها و علل ناکارآمدی روند مبارزه با فساد در کشور را با حضور دکتر احمد توکلی اقتصاددان و رئیس هیئت مدیره این سازمان و دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه بررسی می کند.