علما بایگانی – فراتحلیل نیوز
رفتارهای احمدی‌نژادیِ نوبخت و دهن‌کجی به سبک یک تکنوکرات‌ 28 شهریور 1395

رفتارهای احمدی‌نژادیِ نوبخت و دهن‌کجی به سبک یک تکنوکرات‌

با توجه به واکنشهای تند و فوری نوبخت نسبت به اظهارنظرهای علما و مراجع، و تناظر آن با رفتارهای دولت قبل باید دید پس پرده سازمان مدیریت و در حوزه تصمیم‌سازی این «سازمان توسعه‌گرا» چه می‌گذرد.