علوم تحقیقات تهران بایگانی – فراتحلیل نیوز
با قلدری دانشگاه علوم و تحقیقات را گرفتند و ساختند!/ محل احداث دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در منطقه ۵ تهران یکی از بدترین مکان‌های استقرار در جهان است 08 دی 1397
احمد خرم مطرح کرد:

با قلدری دانشگاه علوم و تحقیقات را گرفتند و ساختند!/ محل احداث دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در منطقه ۵ تهران یکی از بدترین مکان‌های استقرار در جهان است

وزیر اسبق راه و ترابری گفت: زمین دانشگاه علوم تحقیقات را خارج از ضوابط قانونی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری، قلدرمآبانه تصرف کردند و ساختند و به این قلدری هم افتخار می‌کردند.

۵ مدیر دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اخراج شدند 06 دی 1397

۵ مدیر دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اخراج شدند

کمیته ویژه پیگیری سانحه مصیبت بار تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات را اخراج کرد.