علیرضا اسدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اسدی: در اختلاف کی‌روش و برانکو حق را به ملت می‌دهم! 16 دی 1395
صحبت در مورد فساد بدون سند جسارت می‌خواهد

اسدی: در اختلاف کی‌روش و برانکو حق را به ملت می‌دهم!

دبیرکل فدراسیون فوتبال معتقد است تا مستندات فساد و تخلفی موجود نباشد جسارت زیادی می‌خواهد که درباره آن صحبت کنیم.