علیرضا سمیعی بایگانی – فراتحلیل نیوز
«بازار آزادی‌ها» داعش‌ سرمایه داری اند! 15 آبان 1395

«بازار آزادی‌ها» داعش‌ سرمایه داری اند!

در شرایطی که ایرانِ ما پس از توافق هسته‌ای، امکان برقراری مجدد روابط اقتصادی و سیاسی با دنیا را یافته است؛ عده‌ای از امکان مشارکت نقادانه در نظام جهانی سخن می‌گویند و در مقابل، عده‌ای نیز تک‌نوازی در درون همنوازی واحد و منسجم نظام جهانی را ممتنع می‌دانند.