علیرضا مرندی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نامزدهای احتمالی جبهه‌ مردمی میثاق‌نامه امضا می‌کنند/ هرجا «لیبرال‌بازی» درآوردیم آسیب دیدیم 04 اسفند 1395
گفت‌وگو با علیرضا‌ مرندی:

نامزدهای احتمالی جبهه‌ مردمی میثاق‌نامه امضا می‌کنند/ هرجا «لیبرال‌بازی» درآوردیم آسیب دیدیم

عضو هیأت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: نامزدهای احتمالی جبهه مردمی نیروهای انقلاب میثاق نامه‌ها را امضا می‌کنند و اگر کسی فراموش کند می‌توان به او یادآوری می شود.