علی اکبری سیاری بایگانی – فراتحلیل نیوز
دولت پول بدهد دو واکسن جدید برای نوزادان کشور اضافه می‌شود 22 شهریور 1395
معاون وزیر بهداشت عنوان کرد

دولت پول بدهد دو واکسن جدید برای نوزادان کشور اضافه می‌شود

معاون وزیر بهداشت گفت: اگر دولت یا مجلس برای بودجه سال ۹۶ اعتبارات لازم را بدهند، دو واکسن (روتاویروس و نوموکوک) به واکسیناسیون نوزادان کشور اضافه می‌شود.