علی بختیار بایگانی – فراتحلیل نیوز
همسان‌ سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برنامه ششم 07 دی 1395
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خبر داد

همسان‌ سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برنامه ششم

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس رأی کمیسیون تلفیق مجلس همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و تفاوت حقوق در شرایط یکسان به حداقل ممکن خواهد رسید.

معرفی ۴۰۰ نفر در موضوع حقوق‌های نجومی از سوی کمیسیون اصل ۹۰/ پیگیری تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 23 آذر 1395
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار خبر داد

معرفی ۴۰۰ نفر در موضوع حقوق‌های نجومی از سوی کمیسیون اصل ۹۰/ پیگیری تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در مورد پیگیری حقوق‌های نجومی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۴۰۰ نفر از افرادی را که سوء استفاده کرده بودند، معرفی کرد.

عضو فراکسیون امید: به دانش‌آشتیانی رای مثبت نمی‌دهم 07 آبان 1395
کشور باید از رکود خارج شود

عضو فراکسیون امید: به دانش‌آشتیانی رای مثبت نمی‌دهم

عضو فراکسیون امید گفت: با توجه به سابقه مدیریت دانش‌آشتیانی و سوابق مرتبط او به نظر نمی‌رسد چندان بتواند از این مسؤولیت موفق بیرون آید.