علی صالحی بایگانی – فراتحلیل نیوز
معروف فراموش‌شده در خدمات عمومی دولت 09 مرداد 1399

معروف فراموش‌شده در خدمات عمومی دولت

بخش عمومی باید کالای غیرقابل اندازه‌گیری خود که عموماً ارائه خدمات است را به بهترین شیوه و بر اساس نیاز جامعه مخاطب تولید کند تا منجر به ایجاد منفعت برای شهروندان شود و آنگاه است که صحبت از انجام وظیفه و تعهدات کامل و مؤثر دولت و بخش عمومی مطرح خواهد شد.

رونق تولید با فتح این ۸ خاکریز اساسی 26 فروردین 1398

رونق تولید با فتح این ۸ خاکریز اساسی

برای رسیدن به رونق تولید باید، رویکردها به مسأله تولید در کشور به طور کامل مورد بازنگری قرار گیرد و از این رو الزامیست که برای احیای تولید، ۸ اصل مهم را مجدداً پایه‌ریزی کنیم.

چهارمین شماره هفته نامه انقلابیون منتشر شد+دانلود 09 اسفند 1397

چهارمین شماره هفته نامه انقلابیون منتشر شد+دانلود

ویژه نامه پایگاه خبری فرا تحلیل در قالب هفته نامه انقلابیون منتشر شد و در جهت استفاده محافل فرهنگی و مذهبی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد