علی کریمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کاش «ابتکار» برای حفظ ظاهر هم که شده یک پست همدردی با مردم خوزستان منتشر می‌کرد 01 اسفند 1395
کامنت علی کریمی ذیل مطلب رئیس جمهور:

کاش «ابتکار» برای حفظ ظاهر هم که شده یک پست همدردی با مردم خوزستان منتشر می‌کرد

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان در کامنتی زیر پست اینستاگرامی رئیس جمهور نوشت: دکتر روحانى کاش ابتکار حداقل واسه حفظ ظاهر هم شده با گذاشتن یک پست با مردم خوزستان همدردى میکرد، کار دیگری که انتظار نمیرود! کاش از کسایى استفاده کنید که دلسوز باشند.

عکس/شوخی علی‌کریمی با چاقی خودش و بزیک 06 شهریور 1395

عکس/شوخی علی‌کریمی با چاقی خودش و بزیک

عکس شوخی اینستاگرامی علی کریمی با ادموند بزیک منتشر می شود.