عملیات آزاد سازی حلب بایگانی – فراتحلیل نیوز
تحولات استان حلب به کدام سو است؟ کجا تحت تسلط کیست؟ +نقشه 05 دی 1395

تحولات استان حلب به کدام سو است؟ کجا تحت تسلط کیست؟ +نقشه

ارتش سوریه در استان حلب گزینه‌های مختلفی برای ادامه عملیات دارد و باید منتظر ماند و دید نیروهای متحد به سوی شهر الباب و شمال استان حلب پیشروی می‌کنند یا به مناطق غربی استان؟