عملیات موصل بایگانی – فراتحلیل نیوز
تنها ۱۰ محله تا آزادی کامل شرق موصل ۲۰ آذر ۱۳۹۵

تنها ۱۰ محله تا آزادی کامل شرق موصل

فرمانده نیروهای ویژه حاضر در شهر موصل اعلام کرد که فقط ۱۰ محله تا آزادی کامل بخش شرقی موصل باقی مانده است.