عملیات موصل بایگانی – فراتحلیل نیوز
تنها ۱۰ محله تا آزادی کامل شرق موصل 20 آذر 1395

تنها ۱۰ محله تا آزادی کامل شرق موصل

فرمانده نیروهای ویژه حاضر در شهر موصل اعلام کرد که فقط ۱۰ محله تا آزادی کامل بخش شرقی موصل باقی مانده است.