عمو پورنگ بایگانی – فراتحلیل نیوز
عمو پورنگ با مادرش به خندوانه می آید ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

عمو پورنگ با مادرش به خندوانه می آید

داریوش فرضیایی همراه با مادرش امشب در برنامه خندوانه حاضر می شود.