عکاسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پهبادی برای عکاسی با کیفیت و بدون لرزش 08 شهریور 1395
تازه‌های دنیای فناوری

پهبادی برای عکاسی با کیفیت و بدون لرزش

تکان ها و لرزش های پهپادها موجب می شود گاهی اوقات عکس ها و تصاویری که توسط آنها تهیه می شود کیفیت لازم را نداشته باشند، اما یک پهپاد جدید به حل این مشکل کمک می‌کند.