عکاس قلابی بایگانی – فراتحلیل نیوز
با این عکاس فریبکار برخورد قضایی می‌شود؟+عکس ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

با این عکاس فریبکار برخورد قضایی می‌شود؟+عکس

به نظر می‌رسد که برای بررسی این موضوع مجامع قضائی بایستی وی را احضار و نسبت به فریب و همچنین سیاه نمایی‌ای که درباره نیروهای پلیس در این تصویر وجود داشت، از وی پاسخ بخواهند.