عیدی ۹۷ بایگانی – فراتحلیل نیوز
عیدی کارگران در سال ۹۷ چقدر است+جدول ۰۹ بهمن ۱۳۹۷

عیدی کارگران در سال ۹۷ چقدر است+جدول

براساس یک فرمول ساده، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و نیز افرادی که کمتر از یک سال مشغول فعالیت بوده‌اند، بر حسب ماه‌های خدمت مشخص می‌شود.