غمار بایگانی – فراتحلیل نیوز
پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟

پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.