غیبت بایگانی – فراتحلیل نیوز
اینکه حالا میگویند ژن یا ژن خوب(!)، اینها خیلی اعتباری ندارد/ خیلی از مشکلات داخل کشور ما ناشی از نبود صداقت است/ انتقاد از رواج دروغ، تهمت و شایعه در فضای مجازی ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه:

اینکه حالا میگویند ژن یا ژن خوب(!)، اینها خیلی اعتباری ندارد/ خیلی از مشکلات داخل کشور ما ناشی از نبود صداقت است/ انتقاد از رواج دروغ، تهمت و شایعه در فضای مجازی

اینکه حالا میگویند ژن یا ژنِ [خوب]! اینها خیلی اعتباری ندارد. گاهی اوقات پدر یک صفت خوبی دارد، پسر ندارد؛ عکسش هم هست که پسر یک صفت خوبی دارد که پدر ندارد.