غیرانتفاعی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تجمع “پول و قدرت” در مدارس خاص چگونه “عدالت آموزشی” را به یغما برده ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تجمع “پول و قدرت” در مدارس خاص چگونه “عدالت آموزشی” را به یغما برده

دانشیار دانشگاه رجایی با اشاره به اینکه مدارس دولتی بیش از ۸۰ درصد جامعه دانش‌آموزی را دربر می‌گیرد اما چرا به نیازهای این مدارس بی‌‌توجه هستیم؟ گفت:به دلیل اینکه پول و قدرت در مدارس خصوصی تجمع پیدا می‌کند هر روز از عدالت آموزشی بیشتر فاصله میگیریم.