غیر انتفایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ارزیابی تجربه سه دهه ای مدارس غیر انتفاعی ایران/ مدارسی برای تعلیم و تربیت یا کسب و کار؟ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
گفت و گو با کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش

ارزیابی تجربه سه دهه ای مدارس غیر انتفاعی ایران/ مدارسی برای تعلیم و تربیت یا کسب و کار؟

منظور از غیر انتفاعی این بود که در حدی از خانواده ها پول گرفته شود که مدرسه اداره شود و حقوق معلمین آنجا هم فرض کنید یک کم بالاتر از حقوق معلمین مدارس دولتی باشد