فائزه هاشمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ما اگر قرص‌هایمان را نخوریم خانوادگی موجودات خطرناکی می‌شویم/ بعد از فوت بابا ارث‌ را مساوی تقسیم کردند/ اگر من در فضای مجازی ‌بودم تا الان اعدام شده بودم ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
فائزه هاشمی:

ما اگر قرص‌هایمان را نخوریم خانوادگی موجودات خطرناکی می‌شویم/ بعد از فوت بابا ارث‌ را مساوی تقسیم کردند/ اگر من در فضای مجازی ‌بودم تا الان اعدام شده بودم

فائزه هاشمی گفته است: جالب است بدانید که بعد از فوت بابا ارث‌ را مساوی تقسیم کردند.